Čo je RCPU a aké má úlohy?

Regionálne centrá podpory učiteľov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR majú školám pomáhať pri presadzovaní zmien školského systému pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení alebo nových vzdelávacích štandardov.  Je kľúčové, aby učitelia uvedené zmeny pochopili, osvojili si ich a začali aplikovať v práci so žiakmi.

Naše centrum na Kysuciach je súčasťou siete centier, ktoré budú pôsobiť v 40 vybraných regiónoch Slovenska, čím každý tím pokryje približne 2 okresy. V druhom kole výzvy bolo podporených 16 takýchto regionálnych tímov. Tímy musia tvoriť zo 75 % aktívni pedagogickí zamestnanci, ktorí majú za sebou minimálne 5 rokov praxe. Zároveň 25 % tímov môžu tvoriť ľudia, ktorí majú skúsenosť s inou formou vzdelávania, napríklad cez občianske združenia.


Viac informácií na vzdelavanie21.sk/ucitelia-pre-21-storocie/


Čo to znamená pre základné školy v regióne Kysuce?

Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto funguje od 1. septembra 2023. Našou úlohou v počiatočnej fáze je naviazať partnerstvá so základnými školami prostredníctvom ponuky workshopov, aktualizačných vzdelávaní, mentorstva, učiacich sa skupín pre pedagógov, diskusií, prednášok a iných spoločných aktivít. Následne po vytvorení partnerstiev bude jednoduchšie pre základné školy nájsť podporu pri implementácií nového kurikula.

Kontakty

Regionálne centrum podpory učiteľov

Sídlo:

RCPU CA-KM sídli v Strednej priemyselnej škole informačných technológií KNM

Email:

rcpucakm@gmail.com

Telefón:

+421 944 389 454

Adresa:

Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovensko

Navštívte nás na Facebooku

Facebook

Náš partner